Vindhemsvägens Samfällighetsförening

På mobil enhet visas sidan bäst i liggande format

Vindhemsvägens Samfällighetsförening


Föreningens uppgift är att förvalta gemensamhetsanläggningen avseende utfartsväg för fastigheterna på Vindhemsvägen, Alnö.

Vägen underhålls året om och hastighetsbegränsningen är max 30 km/tim.


Hemsidans innehåll är förbehållet medlemmarna under "Medlemssidor" i föreningen genom lösen.


Ev synpunkter kan lämnas per e-post till denna sidas "Kontakt" utan lösen.

                                                                                                    Styrelsen